bird
sun

PORZĄDEK DNIA

6:00 – 7:30 schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie, zabawy ruchowe, kontakty z rodzicami.
7:30 – 8:15 wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp.; zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie.
8:15 – 8:30 przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów.
8:30 – 9:00 śniadanie – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych, mycie zębów
9:00 – 10:00 zintegrowana działalność edukacyjna , zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego
10:00 – 10:15 II śniadanie -zabiegi higieniczne, pogadanki nt. zdrowego odżywiania.
10:15 – 10:45 zajęcia dydaktyczne – rozwijanie zdolności ruchowych i artystycznych
10:45 – 11:30 przebywanie w ogrodzie przedszkolnym; wycieczki, spacery, obserwacje przyrodnicze; gry i zabawy ruchowe; zajęcia sportowe; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą; zabawy dowolne; rozmowy indywidualne.
11:30 – 11:45 przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne.
11:45 – 12:00 obiad ( część I – zupa ), samodzielne spożywanie posiłków, wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych, ćwiczenie umiejętności poprawnego posługiwania się sztućcami.
12:00 – 13:45 odpoczynek po obiedzie ; grupy młodsze – leżakowanie, słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej, grupy starsze - zapewnienie dzieciom relaksu w sali, zabawy tematyczne, zabawy na świeżym powietrzu.
13:45 – 14:30 obiad ( część II – drugie danie ), czynności samoobsługowe i higieniczne, zachęcanie do spożywania wszystkich proponowanych potraw
14:30 – 15:00 Krąg przyjaźni , zabawy pożegnalne, podsumowanie dnia.
15:00 – 17:00 zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie; tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci; rozmowy indywidualne; rozchodzenie się dzieci

 

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach: 7.00 – 12.00