bird
sun

Religia 1.06 (18-19)

TEMAT: ZMARTWYCHWSTAŁY JEZUS POSYŁA SWEGO POCIESZYCIELA

Cele:

- poznanie prawdy, ze Jezus posłał Ducha Pocieszyciela

- kształtowanie postawy radości z obecności Ducha Świętego.

1. Wprowadzenie w temat

 

Czasem jesteśmy smutni. Smutek towarzyszy nam, gdy jesteśmy chorzy, zmęczeni, coś nam zginie lub coś nam się nie uda. Jest nam również smutno, gdy musimy rozstać się z kimś, kogo lubimy. W takich chwilach nasi przyjaciele pocieszają nas. Jezus też miał przyjaciół, którymi byli Jego uczniowie. Oni cieszyli się z każdego spotkania z Jezusem.

Pewnego dnia Jezus powiedział im, że musi wrócić do swego kochanego Ojca w niebie. Uczniowie zasmucili się, ponieważ było im dobrze z Jezusem.

Posłuchajmy, w jaki sposób Jezus pocieszał swoich przyjaciół.

 

2. Czytanie Pisma Świętego

 fragment z Pisma Świętego (J 14,16.18-19.26):

„Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze (…). Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie (…).

A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego

nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem”.

 

 3. Pytania do tekstu biblijnego

 

Kogo obiecał zesłać Jezus swoim uczniom?

– W czym będzie pomagał Duch Święty uczniom Jezusa?

 

4. Wyjaśnienie pojęcia Duch Święty

 

Każdą modlitwę rozpoczynamy znakiem krzyża, wypowiadając jednocześnie słowa: „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Duch Święty, tak jak Jezus i Bóg Ojciec, jest Bogiem. Od chwili chrztu św. mieszka w każdym z nas

 

 5. Zesłanie Ducha Świętego – fragment biblijny

 

Uczniowie Jezusa oczekiwali na spełnienie Jego obietnicy. Posłuchajmy, co wydarzyło się pewnego dnia.

 fragment z Pisma Świętego (Dz. 2,1-4a):

„Kiedy (…) znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć

z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym”.

 

 6. Pytania do tekstu biblijnego

 

Kogo obiecał zesłać Jezus swoim uczniom?

– W czym będzie pomagał Duch Święty uczniom Jezusa?

 

7. Modlitwa do Ducha Świętego

 

Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę.

O to dziś błagam Cię.

Przyjdź w swojej mocy i sile.

Radością napełnij mnie

 

 

TEMAT: SZANUJĘ ZNAKI RELIGIJNE

Cele:

- poznanie znaków religijnych obecnych w kościele,

- formowanie szacunku wobec Boga,

1. Nauka piosenki z gestami „Jezus jest tu”

Abyśmy lepiej zrozumieli, jak ważne jest właściwe zachowanie w kościele, nauczymy się piosenki:

Link do piosenki:

 

Jezus jest tu

Jezus jest tu

O wznieśmy ręce

(dzieci wznoszą ręce do góry)

Wielbiąc Jego imię

Jezus jest tu

Bóg jest wśród nas

Bóg jest wśród nas

O wznieśmy ręce

(dzieci wznoszą ręce do góry)

Wielbiąc Jego imię

Bóg jest wśród nas

 

2. Rozmowa na temat piosenki

W kościele w szczególny sposób jest obecny nasz dobry Bóg, Jego Syn – Jezus i Duch Święty.

– O czym śpiewaliśmy w tej piosence?

(o obecności Jezusa i Boga w kościele)

– Co zrobiliśmy, aby uwielbić imię Jezusa?

(wznieśliśmy ręce)

 

 3 Zapoznanie dzieci z miejscem przechowywania Najświętszego Sakramentu

 

Tabernakulum – w tym miejscu mieszka Jezus pod postacią białego opłatka, który przyjmują wasi rodzice w czasie Mszy Świętej. O obecności Jezusa przypomina nam czerwona lampka. Gdy zobaczycie w kościele taką lampkę, to pamiętajcie, że w tym miejscu należy uklęknąć. My także uklękniemy, aby okazać szacunek Jezusowi.

4. Pogadanka o zachowaniu w kościele

 

Wiemy, że kościół to dom Boży. Ludzie przychodzą tu porozmawiać w ciszy z dobrym Jezusem, który wysłuchuje ich modlitw. Mówiliśmy przed wejściem, że gdy idziemy w odwiedziny, to staramy się dobrze zachowywać.

– Jak należy się zachowywać w kościele?

(nie wolno krzyczeć, biegać, hałasować)

– Czego nie należy przynosić do kościoła?

(zabawek, cukierków, lizaków, lodów, gumy do żucia)

Gdy wchodzimy do czyjegoś domu, to zdejmujemy płaszcze, a przed wejściem do kościoła chłopcy powinni zdjąć czapki.

5. Poznajemy ważne miejsca w kościele

 

Hostia – to biały chleb, który w czasie Mszy Świętej, dzięki słowom kapłana staje się Ciałem Jezusa.

Ołtarz – to specjalny stół. Tak jak w rodzinie spotykamy się, aby jeść posiłek przy stole, tak przy ołtarzu, Jezus karmi nas. Przy ołtarzu ksiądz modli się razem ze wszystkimi obecnymi w kościele.

Chrzcielnica – w chrzcielnicy znajduje się woda święcona, którą ksiądz chrzci dzieci. W ten sposób zostaliśmy dziećmi Bożymi i od tego momentu należymy do wspólnoty Kościoła.

Ambonka – miejsce, gdzie czytane i wyjaśniane jest Pismo Święte.

Konfesjonał – miejsce, gdzie rodzice i starsze rodzeństwo przychodzą przeprosić dobrego Jezusa za złe postępowanie.

Zakrystia – miejsce, gdzie ksiądz przygotowuje się do Mszy Świętej.