bird
sun

Religia

Religia

TEMAT: ZMARTWYCHWSTAŁY JEZUS MÓWI DO MNIE PODCZAS   MSZY ŚWIĘTEJ

Cele:

·         Dziecko pamięta, że podczas Mszy Świętej mówi do nas Jezus

·         Dziecko potrafi wyjaśnić słowa „Ewangelia” i „liturgia słowa”

 

1. Wprowadzenie w temat

Na dzisiejszym spotkaniu będziemy uczyć się słuchać. Rodzic zadaje dziecku pytania:

– Co można usłyszeć będąc latem na łące?

– A co słychać na spacerze w lesie?

– Czyj głos usłyszeliście dziś po przebudzeniu?

2. Wyjaśnienie pojęć liturgia słowa i Ewangelia

Podczas Mszy Świętej, po radosnym śpiewie „Alleluja”, ksiądz bierze do rąk księgę Pisma Świętego.

Następnie wszyscy ludzie wstają, żeby uważnie słuchać. Ksiądz oznajmia, że będą to „słowa Ewangelii”.

Ewangelia to księga, w której spisane są wydarzenia z życia Jezusa. Ewangelia to trudne słowo, które pochodzi z języka greckiego i oznacza dobrą nowinę. Gdy w czasie Mszy Świętej ksiądz czyta Ewangelię, słyszymy wtedy samego Jezusa, chociaż Go nie widzimy. Słyszymy dobrą nowinę o Jego życiu.

Dziś odpowiadaliście na pytania np. co słychać na spacerze w lesie, często słyszymy odgłosy ptaków ale ich nie widzimy, mimo to możemy rozpoznać ich głos. Podobnie na Mszy Świętej – nie widzimy zmartwychwstałego Jezusa, a jednak możemy naprawdę usłyszeć, co On mówi. Wiara i zaufanie Jezusowi pomagają nam usłyszeć Jego głos.

Na Mszy Świętej widzimy tylko księgę i księdza, który czyta lub wyjaśnia słowa Pisma Świętego, ale wiemy, że przez niego mówi do nas sam Jezus. Pierwszą część Mszy Świętej, w której czytamy słowo Boże, nazywamy liturgią słowa.

Odpowiedz na pytania:

– Czyje słowa zapisane są w Ewangelii?

– Kto do nas mówi, gdy ksiądz czyta Ewangelię?

– Kogo widzimy, gdy Jezus do nas mówi?

3. Czytanie Pisma Świętego

 (Mk 4,1-2.9):

„Znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy Nim. Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej /pozostając/ na jeziorze, a cały lud stał na brzegu jeziora. Uczył ich wiele w przypowieściach (…) I dodał: Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha”.

 

4. Rozmowa na temat przeczytanego słowa Bożego

– Gdzie Jezus nauczał ludzi?

– W jaki sposób Jezus mówił do słuchających Go ludzi?

– Do czego zachęca nas Jezus w przeczytanym fragmencie Ewangelii?

Kiedy kogoś kochamy, to lubimy być blisko niego, rozmawiać z nim i słuchać, co ciekawego ma nam do powiedzenia. Lubimy słuchać, kiedy nasi rodzice, nauczyciele, przyjaciele mówią nam coś miłego, kiedy mówią do nas słowa miłości. Dobry Jezus, nasz najlepszy Przyjaciel i Nauczyciel, mówi do nas słowa miłości podczas każdej Mszy Świętej i zachęca do uważnego słuchania. Pamiętajmy o tym, kiedy będziemy w niedzielę na Mszy Świętej.

5. Posłuchaj piosenki „ Czytaj Biblię, módl się co dzień”

 

 

Religia

TEMAT: ZMARTWYCHWSTAŁY JEZUS MÓWI DO MNIE PODCZAS   MSZY ŚWIĘTEJ CD.

Cele:

·         Dziecko pamięta, że podczas czytania Pisma Świętego mówi do nas Bóg

·         Dziecko potrafi piosenką chwalić Boga

   

  Niedawno obchodziliśmy tydzień czytania Pisma Świętego.

 1.      Czytanie Pisma Świętego

tekst 2 Tm 3,14-15.17:

„Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci zawierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości (...) aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu”.

2. Rozmowa na temat Pisma Świętego.

– Jak nazywa się księga, której fragment usłyszeliśmy?

– Dlaczego jest to wyjątkowa księga?

– Kto do nas mówi, gdy czytane jest Pismo Święte?

– Czego możemy się nauczyć z Pisma Świętego?

3. Piosenka „Czytaj Biblię, módl się co dzień”

Aby zapamiętać nową nazwę Pisma Świętego, nauczymy się piosenki:

Czytaj Biblię, módl się co dzień,

Jeśli wzrastać chcesz,

Jeśli wzrastać chcesz,

Czytaj Biblię, módl się co dzień,

Jeśli wzrastać chcesz.

 

4. Rozmowa na temat czytania Pisma Świętego w kościele i w domu.

Kiedy ksiądz podczas Mszy Świętej czyta księgę Pisma Świętego, mówi do nas sam Bóg. Jesteśmy wtedy bardzo uważni, ponieważ słuchamy słowa Boga. Pismo Święte możemy czytać także w domu. Wtedy też mówi do nas Bóg. Również na katechezie czytamy fragmenty Pisma Świętego, ponieważ chcemy się dowiedzieć, co ważnego ma nam do powiedzenia Bóg.