bird
sun

Religia 4.05

Temat: GESTAMI CHWALĘ BOGA.

Cele:

 • Dziecko rozróżnia gesty, którymi może chwalić Boga,
 • Dziecko potrafi zachować właściwą postawę podczas modlitwy.

 

 

 1. Gesty, którymi chwalimy Boga.

Gesty, które wykonujemy podczas modlitwy, są bardzo ważne. Naszymi rękami, nogami i oczami chwalimy Boga.

Kiedy rozmawiam z Bogiem moje ręce są ładnie złożone.

(Dziecko pokazuje rodzicowi jak powinny być złożone ręce)

Oczy patrzą na krzyż lub obraz, w czasie modlitwy klęczymy.

(dziecko pokazuje rodzicowi prawidłową postawę podczas modlitwy)

Kiedy chwalimy Boga, możemy stanąć i wyciągnąć ręce w górę.

 

           2. Piosenka – „Bóg kocha mnie” – utrwalenie piosenki, ilustrowanie ruchem słów piosenki

 

 

 

Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem               

raduje się każdym moim gestem.              

Alleluja, Boża radość mnie rozpiera.

 

Temat: GESTAMI CHWALĘ BOGA.

Cele:

 • Dziecko potrafi, modlić się własnymi słowami do Boga.
 • Dziecko potrafi samodzielnie wykonać znak krzyża.

1

 

 

 1. Prezentacja i omówienie ilustracji
  • Kogo widzimy na ilustracji? (mamę, tatę, dzieci)
  • Co robi rodzina na obrazku? (modli się)
  • Po czym poznaliśmy, ze mama, tata i dzieci się modlą? (mają złożone ręce)
  • Do kogo modli się rodzina? (do dobrego Boga)

 

 1. Rozmowa na temat modlitwy.

Modlitwa to spotkanie z dobrym Bogiem. To spotkanie kochających się osób.

  • Kiedy dzieci się modlą?(rano, wieczorem, przed posiłkiem)
  • Z kim się modlicie? ( wypowiedź dziecka)
  • Jakim znakiem rozpoczynamy modlitwę rano i wieczorem? (znakiem krzyża)

Dziecko pokazuje gest –ZNAK KRZYŻA

 1. Piosenka – „Bóg kocha mnie” – utrwalenie piosenki, ilustrowanie ruchem słów piosenki

 

 

 

Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem               

raduje się każdym moim gestem.              

Alleluja, Boża radość mnie rozpiera.