bird
sun

Religia 11.05

Religia

Temat: MARYJA NASZĄ MATKĄ

Cele:

  • Dziecko potrafi odpowiadać na wezwania litanii
  • Dziecko cieszy się z faktu, że Maryja jest nasza Matką

 

 

  1. Wprowadzenie dziecka w temat.

Każde dziecko ma swoją mamę. Jezus też ma Mamę. Mama Jezusa ma na imię Maryja. Maryja jest także naszą Matką, więc możemy powiedzieć, że mamy dwie Mamy: jedną tu na ziemi, a drugą w niebie. Ta pierwsza nas urodziła, gotuje nam smaczne obiady i przyprowadza do przedszkola, a druga Mama – Maryja – jest w niebie, ale widzi nas, słyszy i opiekuje się nami. Maryja bardzo nas kocha. Mama w niebie prosi swojego Syna Jezusa o potrzebne dla nas dary, a On spełnia Jej prośby.

 

  1. Przygotowanie dziecka do odmawiania litanii

Rodzic mówi dziecku, że nauczymy się dzisiaj nowej modlitwy. Będzie w niej chodziło o to, aby powiedzieć miłe i dobre słowa Maryi, Matce Jezusa i naszej. Każdy z nas lubi, gdy ktoś go chwali i gdy czasem powie coś miłego na nasz temat. Spróbujemy teraz powiedzieć coś miłego Maryi. (dziecko własnymi słowami może zwrócić się do Maryi) rodzic po wysłuchaniu propozycji dziecka mówi:

Teraz ja ci zaproponuje kilka zdań, które wychwalają Maryję. To modlitwa nazywana litanią. Polega ona na tym, ze jedna osoba prowadząca modlitwę wypowiada kilka słów chwalących Maryję, a pozostali, odpowiadając prowadzącemu, proszą naszą Matkę, aby się za nas modliła.

Rodzic proponuje, że teraz on będzie prowadzić modlitwę, a dziecko będzie za każdym razem powtarzać słowa: „Módl się za nami”

R: Matko Jezusa…

Dz: Módl się za nami.

R: Matko najmilsza…

Dz: Módl się za nami.

Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko łaski Bożej,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Matko Kościoła,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,
Różo duchowa,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo Wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo wniebowzięta,
Królowo Różańca świętego,
Królowo Rodzin,
Królowo pokoju,
Królowo Polski,
Królowo świata.

 

Religia

Temat: MARYJA NASZĄ MATKĄ

Cele:

  • Dziecko rozpoznaje obraz Maryi
  • Dziecko cieszy się z faktu, że Maryja jest nasza Matką

 

 

 

  1. Wspólne oglądanie dziecka z rodzicem bajki edukacyjnej „Królowa z Jasnej Góry”

 

1