bird
sun

27

Motylkowe zabawy z Trampolinkiem,  środa, 27.05.2020r.

Temat: "Moja rodzina"- zabawy utrwalające wiadomości o rodzinie.
Cele: nazywanie członków swojej rodziny, podawanie powiązań między  członkami swojej rodziny, dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie.

Poczytajcie, posłuchajcie…

Wiersz „Moja rodzina”    Bożena Forma

Moja rodzina
to ja, mama, tata.
Mam też siostrę Alę
i młodszego brata.
Siostra jest wysoka,
czarne włosy ma,
a braciszek mały
skończył latka dwa.
Wspólne zabawy,
wspólne spacery.
Zimą na narty
latem rowery.
Czas wolny zawsze
razem spędzamy,
bardzo się mocno
wszyscy kochamy
.

Porozmawiajcie na temat wiersza.
- o czym był utwór?
- co to znaczy "rodzina"?
- z ilu osób składa się twoja rodzina?
- jakie imiona noszą twoi rodzice, dziadkowie, rodzeństwo?

Obejrzyjcie prezentację, rozwiążcie zagadki, wykonajcie zadania.

Kto spróbuje wykonać – razem z rodzicami – drzewo genealogiczne Waszej

rodziny? Rodziców proszę, aby wyjaśnili dzieciom pojęcie - „drzewo genealogiczne”.

1

Jeszcze raz  posłuchajmy, zaśpiewajmy – „Moja rodzina to najlepsza drużyna”

Narysujecie swoją rodzinę?

                                                                        Miłej zabawy!