bird
sun

14

Domowe przedszkole 14.04

Domowe przedszkole

• Film edukacyjny: Dzień i noc. • Zabawa z piosenką „ Nasz przyjaciel Trampolinek” (klik)

• Dzień – Noc : propozycje wykonania prostych prac plastycznych. (klik)