bird
sun

Aktualności 2019/20

KOMUNIKAT – ZGŁOSZENIE DZIECKA NA MIESIĄCE WAKACYJNE

Szanowni Państwo,

informujemy, iż decyzją Prezydenta Miasta Opola, w bieżącym roku szkolnym 2019/2020 wszystkie przedszkola publiczne w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) będą funkcjonowały i sprawowały opiekę nad dziećmi.

Mamy świadomość, że obecna sytuacja jest na tyle wyjątkowa, iż konieczne jest dostosowanie pracy naszego przedszkola do aktualnej rzeczywistości, by mogło ono świadczyć opiekę nad dziećmi w tym trudnym dla rodziców powrocie do pracy.

Przedszkole Publiczne nr 4 w Opolu, kierując się bezpieczeństwem dzieci, nauczycieli i opiekunów, będzie funkcjonowało zgodnie z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa, opracowanymi na podstawie  Wytycznych GIS.               

Z  uwagi na powyższe, prosimy o wypełnienie niniejszego zgłoszenia i oświadczenia dla rodziców, wraz ze wskazaniem konkretnych terminów, w których konieczne jest zapewnienie opieki przedszkolnej Państwa dziecku, w związku z wykonywaniem przez Państwa pracy w trybie stacjonarnym. Proszę mieć na uwadze,  iż w związku z reżimem sanitarnym ilość dzieci, jakie możemy przyjąć w tym samym czasie jest ograniczona. W przypadku gdy ilość zgłoszeń, przewyższy liczbę wolnych miejsc, przedszkole będzie musiało podjąć decyzję o kolejności przyjęć, mając na uwadze zapisy Wytycznych GIS i MZ.

Apelujemy o rozważne i przemyślane deklaracje w rozbiciu na poszczególne dni, co umożliwi sprawną organizację przedszkola.

Deklaracje zgłoszenia dziecka do przedszkola w okresie wakacyjnym należy dostarczyć ostatecznie do dnia 12.06.2020r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą rozpatrywane.

Dołożymy wszelkich starań, by w miarę możliwości w okresie wakacyjnym przyjąć jak największą liczbę dzieci, oczywiście w ramach obowiązującego reżimu sanitarnego, zapewniając najwyższe środki ostrożności i mając na uwadze wartości nadrzędne, zdrowie, bezpieczeństwo dzieci, nauczycieli i opiekunów. Jednocześnie, pomimo wdrożenia nadzwyczajnych procedur chroniących dzieci i pracowników, zwracamy uwagę Rodzicom by byli świadomi możliwości zarażenia się ich dzieci, pozostałych domowników, opiekunów w przedszkolu i innych dzieci COVID-19.

                                                                                                                          

                                                                                                                             Dziękujemy za zrozumienie.

 

Druk do pobrania;

ZGŁOSZENIE DZIECKA na miesiące wakacyjny lipiec, sierpień* 2020 r.  (pdf)

ZGŁOSZENIE DZIECKA na miesiące wakacyjny lipiec, sierpień* 2020 r. (doc)

KOMUNIKAT – TERMIN ZGŁOSZENIA DZIECKA ...

Polityka bezpieczeństwa PP4 w trakcie trwania pandemii

Rekrutacja

plakat

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

1

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM

plakat duzy z logo kprm

TVP ABC

aktualnosc

INFORMACJA

1

DOMOWE PRZEDSZKOLE

INFORMACJA

inf

Druk do pobrania (klik)

KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice,

zgodnie z rekomendacją Prezydenta Miasta Opola, informuję, że od dnia 12 marca do 25 marca 2020 r. zawieszone zostają zajęcia w przedszkolach, szkołach i placówkach publicznych Miasta Opola, co oznacza, że przedszkola, szkoły i placówki publiczne będą zamknięte. Mając na uwadze dobro, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz zahamowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, prosimy o rozważne zaopiekowanie się dziećmi, przebywanie z nimi w domach, unikanie wszelkich miejsc publicznych, zgromadzeń i wyjazdów poza miejsce zamieszkania.

Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałania i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374), w przypadku zamknięcia przedszkola (szkoły) do których uczęszcza dziecko (w wieku do lat 8), z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad ww. dzieckiem  przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

        

Prosimy o śledzenie strony internetowej Miasta Opola, www.oswiata.opole.pl, przedszkola/ szkoły/placówki oświatowej, gdzie poinformujemy o dalszych działaniach.

                                                                                                                   Z poważaniem

                         dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 4

 

koronawirus