bird
sun

Z WIZYTĄ U PANA PREZYDENTA OPOLA

Przedszkolaki otrzymały z rąk prezydenta Opola klucze do miasta. Przedstawiciele przedszkoli wzięli udział w uroczystej sesji Rady Miasta Przedszkolaków, a pozostali bawili się, śpiewali i tańczyli przed ratuszem.