Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach publicznych w roku 2021

Zgłoszenie dziecka na opiekę w innym przedszkolu na m-c wakacyjny

Zgłoszenie dziecka w przedszkolu macierzystym w m-cu wakacyjnym