W dniach 29 marca- 11 kwietnia 2021 r. przedszkole zapewnia opiekę dzieciom na wniosek rodziców, którzy: